Zásady pro vracení peněz a reklamace

 1. Prodávající odpovídá za vady, které má Zboží při jeho převzetí Kupujícím, jakož i za vady, které se na Zboží vyskytnou během záruční doby. Reklamaci je Kupující oprávněn uplatnit e-mailem na e-mailové adrese info@orthopuzzle.sk nebo eshop@orthopuzzle.sk. Při uplatnění reklamace je Kupující oprávněn uvést preferovaný způsob vyřízení reklamace dle bodu 6. tohoto článku těchto VOP.
 2. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Zboží v délce 24 měsíců.
 3. Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci týkající se množství Zboží, poškození obalu Zboží nebo vadného dodání Zboží nejpozději do 24 hodin od převzetí zásilky.
 4. Kupující je povinen vrátit reklamované Zboží zpět Prodávajícímu bez zbytečného odkladu od zjištění vady.
 5. O oprávněnosti reklamace a způsobu vyřízení reklamace je Prodávající povinen informovat Kupujícího zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Kupujícího nebo telefonicky na telefonní číslo Kupujícího. Způsob vyřízení reklamace je Prodávající povinen určit ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 6. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci jedním z následujících způsobů:
 • doplněním chybějícího zboží,
 • výměnou vadného Zboží,
 • vrácením kupní ceny za vadné Zboží,
 • vyplacením přiměřené slevy z kupní ceny Zboží,
 • přiměřeným odmítnutím
0